Posted in Orlické Hory

Orlické Hory po prvý raz

Do Orlických Hôr som sa po prvý raz dostal v lete roku 1994. S partiou mladých ľudí sme získali možnosť bývať na podnikovej chate na…

Pokračovat